Repertoire

In de les gebruiken we diverse lesmethoden, gebaseerd op liedmateriaal en melodieën afkomstig uit allerlei muziekstijlen, van Bach tot de hedendaagse popmuziek. We besteden aandacht aan het notenlezen, indien nodig, en aan het spelen van toonladders, akkoordspel, gehoortraining en ritmische ontwikkeling. Bij gevorderde leerlingen ligt het accent op het (licht) klassieke repertoire; daarnaast wordt eigen initiatief van de leerlingen m.b.t. de repertoirekeuze zeer op prijs gesteld (dit laatste geldt ook voor leerlingen in de beginfase). Voorbereiding op het toelatingsexamen conservatorium behoort, bij voldoende aanleg, tot de mogelijkheden.