De pianoles

Pianospelen is eigenlijk niets anders dan:
muziek maken met als instrument (= hulpmiddel): de piano.

In de pianoles is het eigenlijk niet eens zo van belang wèlke muziek je speelt, maar hòe je de muziek laat klinken, die je speelt. En om de klank te beoordelen die je zelf maakt met je instrument, is het zeer belangrijk (misschien wel het belangrijkst) dat je goed leert luisteren naar hetgeen je met je muziekinstrument doet, naar je eigen spel dus. Dat luisteren lijkt simpel, maar in de praktijk blijkt dat veel muzikanten (ook beroepsmuzikanten!) tijdens het muziek maken druk bezig zijn met het spelen op hun instrument, maar te weinig gericht luisteren naar het uiteindelijke klankresultaat. En dat is toch waar het uiteindelijk om gaat:
Wat doe ik nu ècht met mijn tempo? Speel ik te luid, of misschien te zacht? Is de balans tussen mijn rechter en mijn linkerhand wel goed? Welke hand heeft op dit moment de belangrijkste rol (de melodie, solostem), of hebben beide handen een gelijkwaardige functie? Is de ritmiek in orde? Hoe is mijn klankkleur nu? Zou ik een ander met mijn spel daadwerkelijk kunnen boeien?

Dit zijn elementen waarmee we ons bezighouden tijdens de pianoles, maar ook
tijdens het spelen thuis of op een uitvoering!

Ben je thuis aan het pianospelen, dan is er geen docent die naar je luistert, en je zonodig aanwijzingen geeft. Thuis ben je niet alleen degene die muziek maakt, maar je bent tevens je eigen docent! Je neemt als het ware een beetje afstand tot jezelf. Je bent steeds bezig met het bijstellen (het verfraaien) van je klank. En dat is, waar we ook in de les aan werken:
Hoe bereik ik daadwerkelijk het klankresultaat dat ik in mijn hoofd (in mijn oren) heb en hoe pas ik mijn speltechniek hierbij aan? Immers, de techniek moet altijd in dienst staan van de muziek (= klank) en niet andersom.

Voor iedereen, ongeacht muzikale achtergrond, is pianoles geschikt. Muzikale voorkennis is niet nodig. Er is plaats voor beginners, gevorderden en aankomende professionals. N.B. Alle pianolessen worden op individuele basis gegeven.

Opbouw van de les

(zie ook: repertoire)

Het is gebruikelijk, de les te beginnen met wat opwarmende oefeningen, toonladders akkoordspel. Daarna volgt een gedeelte polyfonie (meerstemmige muziek uit b.v. de barokperiode), gevolgd door etudes, sonates en voordrachtstukken in de meest uiteenlopende stijlen. De invulling van die verschillende lesblokken gebeurt in gezamenlijk overleg.

Enkele pianocursisten houden zich op creatieve wijze bezig met het het maken (het zelf creëren) van muziek in uiteenlopende stijlen. Kijk bijvoorbeeld eens op www.jacobswonder.nl en op www.dstylerz.com.

Lesfrequentie

Beginners en enigszins gevorderde leerlingen wordt aangeraden wekelijks een les van 30 of 45 minuten te nemen.
Gevorderden hebben meer baat bij lessen van 60 minuten per week of per 2 weken.

Twee à drie keer per jaar wordt een pianomiddag of huisconcert georganiseerd. Als je dat wilt, kun je hieraan deelnemen wanneer je één of meer pianostukken op voldoende nivo beheerst.